ŠTANDARD plemena PARSON RUSSEL TERRIER

FCI štandard č. 339

 

 

Pôvod: Veľká Británia

Použitie: drsný, odolný, pracovný teriér, mimoriadne vhodný pre prácu pod zemou.

Klasifikácia: 3. skupina; 1. sekcia veľké a stredné teriéry, so skúškou.

Dátum publikovania platného štandardu: 29. 10. 2003

 

Krátky prehľad histórie: John (Jack) Russel, ktorý plemeno vyšľachtil, sa narodil v roku 1795 v Dartmouthe, v Devonskom grófstve. Bol farárom a väčšinu svojho života strávil vo Swymbridgi (Devon). Bol veľkým poľovníkom a jazdcom a upísal sa chovu zvierat. V roku 1873 spoluzakladal Kennel Club. Zomrel vo veku 87 rokov v roku 1883. Už počas štúdia v Oxforde získal svoju prvú sučku teriéra, bola biela, drsnosrstá, so znakmi na hlave. V hlavných rysoch sa už veľmi približovala dnešnému štandardu. Jack Russel páril najrôznejšie jednofarebné a fľakaté pracovné teriéry s cieľom dosiahnuť vysokú pracovnú použiteľnosť, typický vzhľad bol až na druhom mieste. V duchu tejto tradície sa do tohto plemena až donedávna primiešavali iné plemená teriérov. Skúšal tiež prisľachtiť aj iné typy psov, pretože však výsledky nezodpovedali pratypu, výsledok nebol uspokojivý a preto nepokračoval. Plemeno je od druhej svetovej vojny stále populárnejšie, hlavne medzi jazdcami a poľovníkmi v Európe. Anglický Kennel Club uznal toto plemeno 22. januára 1990 a publikoval prechodný štandard s menom Parson Jack Russel terrier. FCI predbežne uznala plemeno 2. júla 1990. Súčasný názov teriér Parsona Russela plemenu priznal v roku 1999 britský Kennel Club. FCI definitívne uznalo plemeno 4. júna 2001.

 

Celkový vzhľad: veľmi pracovitý, živý, pohyblivý, stavaný pre rýchlosť a vytrvalosť. Je zobrazením harmónie a pohyblivosti. Prirodzene získané jazvy sú prípustné.

 

Dôležité proporcie: dobre vyvážený. Celková dĺžka tela mierne presahuje výšku v kohútiku. Vzdialenosť od špičky ňucháča po čelový sklon je trocha menšia ako od čelového sklonu po výbežok medzitemennej kosti. 

 

Povaha/správanie: vo svojej podstate pracovný teriér schopnýpracovať pod zemou a vo svorke. Smelý a priateľský.

 

Hlava

Lebka: plochá, primerane široká, zužuje sa k očiam.

Čelový sklon: plochý.

Tvárová časť

Ňucháč: čierny.

Zuby/čeľuste: čeľuste silné, svalnaté. Silné zuby s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, horný rad rezákov bez medzery prekrýva spodný a zuby sú postavené kolmo do čeľuste.

Oči: mandľové, dosť hlboko uložené, tmavé, so živým a prenikavým výrazom.

Uši: malé, tvaru V, preklopené dopredu, nesené tesne pri hlave, línia zlomu nie je nad najvyšším bodom lebky. Ušnice primerane hrubé.

Krk: jasne vykreslený, svalnatý, dosť dlhý, rozširuje sa smerom k pleciam.

 

Trup

Telo: harmonické. Celková dĺžka trupu mierne presahuje výšku v kohútiku.

Chrbát: mocný a rovný.

Bedrá: mierne klenuté.

Hrudník: primerane hlboký, za plecami sa dá objať priemerne veľkými rukami. Rebrá nemajú byť príliš klenuté.

 

Chvost: obvykle skrátený

Skrátený (kupírovaný): na vhodnú dĺžku k telu, tak aby sa dal dobre chytiť rukou. Silný, rovný, vysoko nasadený, v pohybe nesený vysoko. 

Neskrátený chvost (nekupírovaný): primerane dlhý, v správnom pomere k telu, taký rovný ako je len možné. Silný pri koreni, smerom k špičke sa zužuje. Primerane vysoko nasadený, v pohybe vysoko nesený.

 

Končatiny

Predné končatiny: Silné nohy musia byť rovné, kĺby nie sú vtočené ani vytočené. Plecia : dlhé a šikmé, dozadu uložené, jasne vykreslené pri kohútiku.

Lakte: priliehavé, voľne sa pohybujú po stranách tela.

Zadné končatiny: silné, svalnaté, dobre zauhlené.

Kolená: dobre zauhlené.

Päty: nízko nasadené.

Podpätia: krátke a rovnobežné, umožňujú dobrý záber zadných končatín.

Labky: kompaktné s odolnými drsnými vankúšikmi, nemajú byť vtočené ani vytočené.

 

Pohyb: voľný, dobre skoordinovaný, priamy spredu aj zozadu.

 

Osrstenie

Srsť: od prírody tvrdá, priliehavá a hustá, drsná alebo hladká, brucho a spodok tela osrstený.

Koža: hrubá , musí voľne priliehať.

Farba: úplne biela alebo biela s trieslovými, žltými alebo čiernymi znakmi alebo každá kombinácia týchto farieb, najlepšie ak sú na hlave a pri koreni chvosta.

 

Veľkosť:

psy: ideálna výška v kohútiku 36 cm,

sučky: ideálna kohútiková výška 33 cm.

 

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. Žiadna chyba ale nesmie ovplyvňovať zdravotný stav a pohodu psa.

Psy, ktoré jednozančné majú telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania

 

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

 

(text)  https://www.skj.sk/phpmenu.php?s=63