Genetické testy u P(J)RT

13.08.2010 13:35

 

Veľmi pekne spracovaný a napísaný článok o genetických vyšetreniach a o ich význame v chove P(J)RT si môžete prečítať na stránkach chovateľskej stanice Fox Meadow´s. Dozviete sa tu o momentálne dostupnom genetickom teste na PLL (Primary Lens Luxation - Primárnu luxáciu očnej šošovky) a o certifikovaných pracoviskách, ktoré tento DNA test vykonávajú. O ďaľších genetických testoch pre P(J)RT, ktoré žiaľ zatiaľ neexistujú a tak mnohé laboratória len zavádzajú prípadných záujemcov ponúkaním rôznych testov, ktoré nie sú aplikovateľné pre toto plemeno. V článku autorka Bibiana Košáriová vysvetľuje rozdiel medzi fyzickým (klinickým) a genetickým vyšetrením, ktoré si bohužial mnoho "neznalých" chovateľov a majiteľov Russelov vysvetľuje "po svojom" a tak nechápe ich podstatu a význam pre chov P(J)RT.